Küzdősport

A karate egy ősi japán harcművészet, amely  Önfegyelemre nevel, ezzel segítve az egyén későbbi beilleszkedését bármilyen csoportba, közösségbe. A testet formáló, helyes tartásra és mozgásra nevelés mellett foglalkozik az udvariassággal, a tisztelettel. 

 

A gyermekek a foglalkozások során életkoruknak megfelelő képzést, terhelést kapnak. A helyes mozgás tanulására szenzitív időszakban vannak, amely meghatározhatja későbbi egészséges fejlődésüket.

 

Edzéseken az ügyesség-, mozgáskoordináció-, testtudat fejlesztést elsősorban játékos feladatok végzésével érjük el.

 

A karatéval egybekötött un. okosító mozgás célja az idegrendszeri érés, mozgás általi, játékos fejlődésének segítése, az iskola érettség elérése érdekében. Egyszerű írás, olvasás, számolási nehézségek korrekciója. Későbbi sportmozgások, magas szintű előkészítése akár hobbi, akár élsportra. Csak meglévő és jó általános képességekre lehet, magas szintű sport specifikus képességeket építeni.