A Busy Bee Csapata

A megújult Busy Bee Óvoda dolgozói fiatal magyar és angol nyelvű – a pályájuk kezdetén, vagy aktív szakaszában tartó – óvodapedagógusai, a legfrissebb óvodapedagógiai módszerek mesterei, akik a több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező óvodavezető szervezésével és vezetésével, szakmai irányításával valósítják meg a közösen kidolgozott projekteket.

A dolgozói csapat szellemisége, gyermek- és családközpontú, alkalmazkodó, következetes, sok játékosságot alkalmazó, a büntetés helyett a magyarázat, beszélgetés eszközét alkalmazó, bizalomra épülő közösség, a gyermekek tudásának gyarapítását és nevelését egyaránt, egyensúlyban megvalósítani képes közösség.