Nevelési filozófiánk, nevelési módszerünk

Minden ember, így a gyermek individuum: egyedi, egyszeri, megismételhetetlen. Teljes és tökéletes a veleszületett képességeivel, adottságaival, mindig hordoz magában valami újat, értékeset, egy olyan csak Rá jellemző tudást, amivel többé teszi építi környezetét és a világot.

Számunkra a gyermeki én, a gondolatok és tettek szabad önálló döntésen alapuló világnézetének, a gyermek személyiségének tisztelete, kibontakozásának, önfejlődésének saját útjának megtalálása és segítése az alap. Nem ,,felettesei” ,hanem segítői, barátai, védelmezői, tanítói vagyunk. Tudjuk, ahhoz, hogy a gyermek tiszteljen egy felnőttet előbb nekünk kell tisztelni a gyermekkor tudásvágyát, őszinteségét, kíváncsiságát, kísérletező-felfedező vágyát, igazságérzetét. Segítenünk kell kialakítani a saját világát, melyben a megfelelő értékrendszer, megfelelő önállósággal, alkalmazkodóképességgel, egészséges önmegvalósításra törekvéssel és belső kontrollal párosul. A jutalmazás, dicséret motivációjával, megfelelő énképű, önbizalommal teli, tudásra szomjas, önálló döntéssel, rugalmas gondolkodással rendelkező, nyílt, barátságos, szeretetteljes gyermekeket nevelünk, akik számára az ,,Én” és a ,,Világ” egészséges egyensúlyban működik.

Intézményünk speciális nevelési programja nemzetközi alapokon nyugvó metodikára épül, mely egyaránt nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egészséges életmódjára, kiemelten a testmozgásra, és az aktív angol nyelvtudás alapjaira, valamint az egyéni személyiség és képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.

Nevelési programunk három fő alappillére:

1. Porkolábné Dr. Balogh Katalin mozgásközpontú Komplex Prevenciós Óvodai Programja,

2. A Busy Bee Magyar- Angol Sportóvoda jogelődjét, a Busy Bee Szorgos Méhecskék International Busy Bee elnevezésű ausztrál program,

3. Az angol Letterland programok (ESL), melyeket a helyi sajátosságokat figyelembe véve integráltunk nevelési programunkba.

Illetve kiegészültünk egy különleges személyiségfejlesztő, önbizalom növelő projekttel, ami az orosz származású Carla Galli nevéhez fűződik. "Segítsünk együtt, hogy a gyermeked megismerje és elfogadja önmagát! "

Carla Galli Junior program 25 éves gyakorlati tapasztalatra és nemzetközi alapokon nyugvó módszerekre épült. A gyerekeknek szól, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról , hogy minden egy kicsit könnyebb legyen.

Ki ne szeretné, hogy gyermeke egészséges, elégedett, és gondtalan életet élhetne? Ha megfelelő önbizalommal és világképpel, nyitott lélekkel és vidáman élné meg minden egyes napját? Sokan szeretnénk így élni, és próbáljuk napról napra megadni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges.

A Junior program célja, hogy a mai gyermekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni és feldolgozni tudó pozitív gondolkodású felnőttekké váljanak. A Carla Galli Junior program enyhíti a félénkség, kirekesztettség és magányosság érzését, és erősíti az önbizalom, a szeretet, az önzetlenség, a bátorság és a türelem érzését a gyerekekben. Nyitottságra ösztönzik őket, és segít abban, hogy megértsék a különböző élethelyzeteket, és feltalálják magukat.

A Busy Bee-ben a gyermekek fejlődését kiegyensúlyozott, játékközpontú tanterv biztosítja, melyben a pedagógusok által irányított és spontán játékok egyensúlyban vannak. Nevelési, oktatási programunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az adott korcsoport igényeinek.

Csoportjaink kis létszámúak(max.10-15) fő. A különböző korú gyermekeink szocializációját és a ,,mi óvodánk” érzését erősítjük azzal, hogy napi szinten beépítjük a különböző korosztályok találkozását a napirendbe (pl. közös mozgásos játékok, versenyek, művészeti nap, sokszor együtt vagyunk, nincsenek elkülönített terek az udvaron, közös hagyományőrző napok, stb.).

Pedagógusaink kiemelt figyelmet fordítanak az egyéni szükségletekre, érdeklődésre és természetesen az adott fejlettségi szintre is. Óvodánk speciális programja biztos alapot nyújt gyermekeknek a magyar általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez, ugyanakkor – igazodva a brit és az amerikai oktatási követelményekhez – lehetőséget teremt a hazánkban található nemzetközi, illetve külföldi oktatási intézményekbe történő felvételhez is.

Az óvodában használt társalgási nyelv a magyar és az angol. A minden nap magyar, valamint angol nyelvű játékos kezdeményezés teszi a gyermekek anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsét, nyelvi műveltségét színesebbé, tartalmassá, használatát egyre tudatosabbá.

Jól képzett, szakmai tapasztalattal rendelkező, friss, rugalmas, szakembergárdánk garantálja gyermeke óvodai éveinek hasznos eltöltését. Speciális lehetőségeket kínálunk, a szülői igényekhez igazodóan a folyamatosan bővülő foglalkozásokkal, előadásokkal.