Iskolaelőkészítés

Ajánljuk: Az iskolába kerülés előtti tanévben

Az iskolára felkészítés során, komplex felkészítésben részesülnek a gyerekek melyet játékos formában végzünk.A nem alvó gyerekek  délután is  fejlesztésben részesülnek. Ezek a  foglalkozások túlnyomó része asztal mellett ülve történik. Az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük, (figyelem, koncentráció, vizuális részképességek, téri tájékozódás, beszédészlelés, finommotorika, nagymozgások ügyesítése, általános tájékozottság, memóriatevékenységek fejlesztése). A személyiség jegyek közöl erősítjük az önérvényesítést, a kitartást, a a türelmet és az önfegyelmet.